Opšti uslovi poslovanja i Izjava o poverljivosti

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove poslovanja za korištenje veb stranice www.kupizlato.com i kompanije Golden Masters Company doo u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda, dobijanja informacija o određenom proizvodu i drugih usluga koje kompanija Golden Masters Company doo  pruža putem navedene veb stranice.

Korišćenjem internet stranice www.kupizlato.com radi kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, zajedno sa ostalim uslugama kompanije Golden Masters Company doo potvrđujete da ste upoznati sa ovim Opštim uslovima poslovanja i da se slažete sa njima.

Značenje izraza navedenih u ovim opštim uslovima:

 • Kompanija – Golden Masters Company doo, Lomina 5, Beograd, Srbija upisana je u APR
 • kupizlato.com – veb stranica u vlasništvu kompanije – Golden Masters Company doo
 • Kupac – svaka osoba koja nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluga izvrši registraciju svojih podataka i naruči proizvod ili uslugu
 • Klijent – svaka osoba koja koristi uslugu čuvanja plemenitih metala ili koja je korisnik ili kupac drugih usluga kompanije
 • Korišćenje “ kupizlato.com “ – pristup stranici www.kupizlato.com radi dobijanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja elektronske trgovine
 • Online kupovina ili elektronska trgovina – ostvarivanje kupovine proizvoda putem “ kupizlato.com „
 • Potvrda o otkupu – obrazac koji služi kao dokaz prilikom otkupa plemenitih metala
 • Pravnik za sefove – respektabilna kompanija ili banka koja pruža usluge iznajmljivanja sefova.
 • Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na “ kupizlato.com “ i koji se mogu kupiti putem elektronske trgovine
 • Plemeniti metali:

– Zlato u obliku pločica, čija težina odgovara standardima plemenitih metala na tržištu, čistoće jednakoj ili većoj od 995 hiljaditih delova, bez obzira da li je predstavljeno u obliku vrednosnih papira ili ne

          – Zlatnike
a) čistoće jednake ili veće od 900 hiljaditih delova
b) kovane posle 1800. godine
c) koje trenutno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi porekla
d) koje se uobičajeno prodaju po ceni koja ne prelazi više od 80% vrednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u kovanicama

          – Srebro

 1. a) srebro u obliku pločica, čija težina odgovara standardima plemenitih metala na tržištu, čistoće jednake ili veće od 995 hiljaditih delova
  b) srebrne kovanice čistoće jednake ili veće od 833 hiljaditih delova

Opšte  odredbe

Veb stranica www.kupizlato.com (u daljem tekstu: veb stranica) je u vlasništvu kompanije Golden Masters Company doo  (u daljem tekstu: Kompanija). Dodatne informacije o Kompaniji su navedene ispod:

Naziv: Golden Masters

Adresa: Lomina 5, Beograd

PIB: 112706495

MB: 21722472

Kompanija je registrovana u APR-u Beograd

Bankovni račun otvoren kod: RAIFFEISEN BANK ad Beograd

Broj računa: 265-1630310009110-42

 

Pravo korišćenja veb stranice je lično pravo korisnika i ne može se prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, niti je bilo koji korisnik ovlašćen da prijavljuje druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki tamo gde one postoje kao takve. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili događaja koji su van kontrole Kompanije i prihvata da Kompanija nije odgovorna za eventualni gubitak podataka koji se može desiti tokom prenosa informacija putem interneta. Korisnik se slaže i prihvata da pristup veb stranicama ponekad može biti prekinut, privremeno nedostupan ili isključen.

Kupac može biti samo punoletna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloletnika ili potpuno nesposobne osobe može zaključiti njihov zakonski zastupnik, a delimično poslovno sposobne osobe mogu zaključiti ugovor samo uz saglasnost svog zakonskog zastupnika. Kompanija ne snosi odgovornost za bilo kakvo postupanje suprotno ovoj odredbi.

 

Kompanija zadržava pravo da uskrati uslugu bilo kojem Klijentu u bilo koje vreme. Kompanija zadržava pravo da odmah deaktivira bilo koje lozinke ili korisničke naloge korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Kompanija, prema svojoj diskrecionoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svim slučajevima nepoštovanja Opštih uslova poslovanja od strane korisnika.

 

Sporovi

Svi sporovi koji mogu proizaći na osnovu ovih Opštih uslova će biti rešavani pred nadležnim sudom u Beogradu.

Izmene opštih uslova Kompanija je ovlašćena da bez prethodne obaveštenosti menja sadržaj ovih Opštih uslova poslovanja, asortiman proizvoda, druge podatke vezane za veb stranicu, kao i sve ostale sadržaje, uz uslov javnog objavljivanja na veb stranici. Korisnici su dužni da pre svake posete veb stranici pregledaju njen sadržaj.

Intelektualna svojina Kompanija je vlasnik svih sadržaja objavljenih na veb stranici. Navedeni sadržaji se smeju koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe, i ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka Kompanije. Ukoliko se sadržaj koristi u privatne i nekomercijalne svrhe, obavezno je preneti sva upozorenja o odgovornosti i navesti izvor: www.kupizlato.com.

Prilikom korišćenja veb stranice, korisnici su dužni da pruže tačne, važeće i potpune lične podatke, posebno prilikom popunjavanja obrasca za registraciju. Suprotno postupanje ovlašćuje Kompaniju da uskrati pristup ili ostvarivanje svih ili dela usluga, odnosno proizvoda koje Kompanija nudi takvom korisniku.

 

Ograničenje od govornosti

Kompanija potpuno odbacuje svaku odgovornost za tačnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na veb stranici. Kompanija zadržava pravo grešaka u opisu i slici proizvoda koje su postavljene na osnovu informacija proizvođača. Svi sadržaji na veb stranici su postavljeni kako bi olakšali izbor kupcu prilikom kupovine. Ne snosimo odgovornost za nenamerne greške.

Kompanija postavlja sve materijale, fotografije i tekstove na veb stranicu s dobrim namerama kako bi olakšala korisniku odabir prilikom kupovine. Kompanija ne garantuje da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Ne snosimo odgovornost za moguće nenamerne greške u opisu proizvoda. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda, kao i opisanog proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač promeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovno i detaljno proveravaju.

Objavljeni podaci o kupovnim i prodajnim cenama plemenitih metala su informativne prirode i ne predstavljaju ponudu niti poziv za davanje ponuda pod objavljenim uslovima. Jedina važeća cena je ona iz zvanične ponude koja se izdaje na zahtev kupca.

Kompanija nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašćeni korisnik može postaviti na veb stranicu.

Prodavac potpuno odbacuje svaku odgovornost koja na bilo koji način može proizaći ili biti povezana s korišćenjem veb stranice, kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom sadržaja veb stranice.

Kompanija ne preuzima odgovornost za sadržaj, dostupnost, rad, zakonitost i istinitost sadržaja na veb stranici. Takođe, kompanija ne preuzima odgovornost za moguću štetu koja može nastati zbog nemogućnosti pristupa veb stranici.

U slučaju da partner kompanije ima problema i kompanija nije u mogućnosti da se poveže ili uspostavi kontakt s partnerom, kompanija ne snosi odgovornost za eventualnu nastalu štetu.

 

Kupovina putem internet trgovine

Za kupovinu plemenitih metala putem Web trgovine kompanije važe sve odredbe ovih Opštih uslova. Kupac u Web trgovini bira proizvode u korpu, pri čemu prijava/registracija nije obavezna.

Cene se usklađuju sa berzanskom cenom, stoga se cena u trenutku dodavanja proizvoda u korpu za kupovinu može razlikovati od cene koja važi u trenutku potvrđivanja kupovine. Važeća je cena koja je bila važeća pri potvrđivanju kupovine. Kupac može slobodno dodavati ili uklanjati proizvode iz korpe do potvrđivanja kupovine. Potvrđivanjem kupovine (klikom na polje „potvrdi kupovinu“ i sl.) sklapa se ugovor između Kupca i Kompanije. Kupac potvrđivanjem kupovine potvrđuje da se slaže s cenom (cenama) koja je u tom trenutku bila objavljena u cenovniku Web trgovine.

Pre nego što se izvrši plaćanje, Kupac se mora prijaviti (ako to prethodno nije učinio), potvrditi da se slaže s Opštim uslovima poslovanja i navesti da nije politički eksponirana osoba (politički eksponirana osoba mora da kontaktira Kompaniju pre nastavka kupovine). Nakon obavljenih prethodnih radnji, izdaće se informativna ponuda. Da bi se završio proces kupovine, Kupac će biti kontaktiran od strane Prodavca kako bi se još jednom proverila tačnost podataka unetih u registracioni obrazac i obavili svi neophodni koraci u skladu sa pravilima kupovine. Kada su svi navedeni koraci obavljeni i ukupan iznos sa ponude je vidljiv na poslovnom računu Prodavca, kupovina će se smatrati završenom.

 

Naknade i cene proizvoda

Budući da Kompanija određuje cenu proizvoda od plemenitih metala prema trenutnoj tržišnoj ceni plemenitih metala na vodećim svetskim berzama plemenitih metala, cena proizvoda na internet stranici se menja svakih nekoliko minuta, pa se cena koju je korisnik video prilikom dodavanja u korpu može razlikovati od one koju vidi prilikom završetka kupovine.

Prilikom potvrde narudžbine, pretpostavlja se da se Kupac slaže s cenom proizvoda i ostalim troškovima, te će mu biti izdata ponuda za kupovinu.

Kada je ponuda primljena:

 • Cena na ponudi važi 2 sata od trenutka izdavanja ponude.
 • Uplate koje stignu nakon jednog sata od izdavanja ponude, a cena plemenitog metala je porasla više od 0,3%, će biti obrađene, a za preostali iznos će se izdati uput za plaćanje razlike.
 • Ako cena plemenitog metala poraste više od 0,3% od trenutka izdavanja ponude do trenutka uplate na određeni bankovni račun, unutar roka od jednog sata od izdavanja ponude, nalog će biti obrađen, a izdaće se uput za plaćanje razlike.

Kompanija zadržava pravo da promeni navedene uslove u ponudi, bez menjanja ovih Oštih uslova poslovanja, u vreme povećane nestabilnosti na tržištu plemenitih metala. Važeći uslovi su oni koje je Kupac dobio u ponudi i poslani su na njegovu e-mail adresu.

U slučaju tehničkog problema ili pada servera u trenutku narudžbe, ako cena proizvoda u korpi padne ispod nabavne cene po kojoj Kompanija nabavlja proizvod, Kompanija zadržava pravo da obavesti kupca o nastaloj grešci i prestanku važenja ponude. Takođe, Kompanija se obavezuje da poštuje odluku Kupca o odustajanju od ponude ako mu nova/ispravljena cena ne odgovara i obavezuje se da vrati uplaćena sredstva u roku od 24 sata od trenutka neslaganja Kupca s novom i ispravljenom cenom.

 

Načini plaćanja:

1)  Bankovni transfer

Kupac vrši plaćanje putem bankovnog transfera prema dole navedenom uputstvu:

Primalac: Golden Masters Company doo, Lomina 5 Beograd

Bankovni račun: 265-1630310009110-42

Poziv na broj: broj dokumenta ( ponuda, predračuna )

Opis plaćanja: Plaćanje po narudžbi broj (broj ponude)

Ukoliko se plaćanje vrši u evrima, potrebno je izvršiti transfer novca putem SWIFT-a, uz gore navedene podatke dodajući i SWIFT kod banke i naziv banke.

SWIFT:  RZBSRSBG

Raiffeisen bank ad Beograd

IBAN:  RS35265100000029048738

 

2) Plaćanje pouzećem u gotovini prilikom isporuke (dostupno samo za određene proizvode)

Plaćanje pouzećem Vam omogućava da izvršite plaćanje prilikom same isporuke na navedenu adresu, odnosno kada imate proizvod pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće prilikom ličnog preuzimanja robe u našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom isporuke na navedenu adresu. Ukoliko primalac nije u mogućnosti primiti pošiljku na određenoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obaveštenje o dolasku pošiljke.

 

Predaja

Kompanija je obavezna isporučiti Proizvod Kupcu u najkraćem mogućem roku, u skladu s dostupnošću Proizvoda, a najkasnije u zakonskom roku od 45 dana od trenutka kada je uplata Kupca evidentirana na računu Kompanije. U slučaju izvanrednih situacija kao što su prestanak rada pogona, prirodne katastrofe ili druge nepredviđene okolnosti, Kompanija će obavestiti Kupca o produženju roka isporuke, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor uz plaćanje penala u iznosu od 15% ukupne vrednosti narudžine. Kompanija smatra da je obaveza predaje Proizvoda Kupcu ispunjena kada mu Proizvod bude fizički predat, lično ili putem posrednika, ili kada bude predana isprava kojom se Proizvod može preuzeti, a koja sadrži informaciju o lokaciji preuzimanja. Umesto Kupca, Proizvod može preuzeti osoba koju je Kupac ovlastio putem posebne punomoći koju je overio javni beležnik ili putem drugih dokumenata koje odredi Kompanija.

Kompanija se obvezuje predati Proizvod Kupcu u ispravnom stanju. Kupac je obvezan pregledati Proizvod prilikom preuzimanja u poslovnici Kompanije i odmah obavestiti Kompaniju o eventualnim nedostacima.

U slučaju predaje Proizvoda na adresu koju odabere Kupac, Kupac je dužan obavestiti Kompaniju o eventualnom nedostatku Proizvoda u roku od 24 sata od predaje, te na vlastiti trošak dostaviti Proizvod Kompaniji na adresu sedišta kako bi se Proizvod proverio.

Za proizvode koji su izvađeni iz originalne ambalaže i za koje Kupac nema račun reklamacije, reklamacija se neće prihvatiti. Kompanija nije obvezna predati Proizvod ako Kupac nije prethodno u potpunosti platio cenu Proizvoda ili nije spreman istovremeno izvršiti plaćanje prilikom predaje Proizvoda. Ako Kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti Proizvod koji mu je na dogovoren način i u pravodobnom roku dostupan za preuzimanje, Kompanija može poslati Proizvod na adresu Kupca ako je cena Proizvoda već u potpunosti plaćena avansom, i ako Kupac primi tu pošiljku, smatra se da mu je Proizvod ispravno predan. U tom slučaju, Kupac je dužan platiti dodatne troškove dostave na svoju adresu, pod uslovom da je preuzimanje bilo dogovoreno u poslovnici kompanije ili na neki drugi način koji nije zahtevao plaćanje. Ako Kupac plati 100% avansa, a Proizvod se vrati Kompaniji jer nije dostavljen Kupcu, Kompanija ima pravo zadržati do 15% cene Proizvoda iz prihvaćene ponude kao naknadu za štetu. Kompanija će zatražiti od Kupca da navede lokaciju ili broj računa i ime banke u kojoj je račun otvoren, te način na koji želi primiti povrat u iznosu od 85% cene navedene u ponudi. Ako Kupac ne odgovori u roku od 30 dana od prijema obavesti i zahteva za slanje broja računa u banci, smatrat će se da je odustao od povrata novca.