Molimo vas da pažljivo pročitate Opšte uslove korišćenja veb stranice https://kupizlato.com/ i kompanije Golden Masters u svrhu kupovine proizvoda, dobijanja informacija o određenom proizvodu i drugih usluga koje pruža Golden Masters i nudi preko gore navedene veb stranice.

Korišćenjem veb lokacije Golden Masters za kupovinu ili prikupljanje podataka o proizvodima na njoj, zajedno sa drugim uslugama Golden Masters ,potvrđujete da ste upoznati sa ovim Opštim uslovima i da se slažete sa njima.

Značenje izraza izraženih u ovim opštim uslovima

Kompanija – Golden Masters
www.kupizlato.com -web stranica u vlasništvu kompanije Golden Masters
Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge registrovala svoje podatke i naručila proizvod ili uslugu
Klijent – svako lice koje koristi uslugu skladištenja plemenitih metala ili je korisnik ili kupac drugih usluga kompanije
Korišćenje „www.kupizlato.com“ – pristup web lokaciji www.kupizlato.com radi dobijanja informacija o sadržaju iste
Potvrda o otkupu – obrazac koji služi kao dokument pri kupovini plemenitih metala
Obezbeđenje sefa– banka koja pruža iznajmljivanje sefova
Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „www.kupizlato.com”, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.
Plemeniti metali –

  • Zlato u obliku poluga ili pločica, težine prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 hiljaditih, nezavisno da li su predstavljene vrednosnim papirima ili ne
  • Zlatnici: a) čistoće jednake ili veće od 900 hiljaditih b) kovani posle 1800. c) koji su trenutno ili su bili zakonsko sredstvo plaćanja u zemlji porekla d) koji se obično prodaju po ceni koja ne prelazi 80% vrednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržana u kovanicama
  • Srebro a) srebro u obliku poluga ili pločica, težine prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 hiljaditih b) srebrne kovanice čistoće jednake ili veće od 833 hiljaditih

ZSPNFT – Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Opšte odredbe

Veb stranica www.kupizlato.com (u daljem tekstu: veb stranica) je u vlasništvu Golden Masters-a (u daljem tekstu kompanija). Dodatne informacije o kompaniji možete pronaći u nastavku:
Naziv: Golden Masters
Adresa: Lomina 5, Beograd
PIB:
MB :
Račun otvoren kod:
Broj računa:
Osnovni kapital:
Član društva:

Pravo korišćenja veb stranice je lično pravo korisnika i ne može se na bilo koji način preneti na druga fizička ili pravna lica, niti je bilo koji korisnik ovlašćen da registruje druga fizička ili pravna lica. Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde kao takve postoje. Krajnji korisnik je svestan činjenice da ponekad dolazi do prekida usluga ili događaja koji su van kontrole Kompanije i prihvata da Kompanija nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka koji može nastati tokom prenosa informacija na internetu. Korisnik se slaže i prihvata da pristup veb lokaciji ponekad može biti prekinut, privremeno nedostupan ili onemogućen.

Kupac može biti samo punoletno i radno sposobno lice. Ugovor mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici u ime i za račun maloletnog lica ili potpuno nesposobnog lica, a delimično sposobna lica mogu zaključiti ugovor samo uz saglasnost svog zakonskog zastupnika. Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve radnje suprotne ovoj odredbi.

Kompanija može odbiti uslugu bilo kom Klijentu u bilo kom trenutku. Kompanija zadržava pravo da odmah opozove bilo koju lozinku ili korisnički nalog Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje Kompanija, po sopstvenom nahođenju, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja Opštih uslova i odredbi korisnika.

Sporovi

Svi sporovi koji mogu nastati na osnovu ovih Opštih uslova biće rešeni pred nadležnim sudom u Beogradu.

Izmena opštih uslova

Kompanija je ovlašćena da menja sadržaj ovih Opštih uslova i odredbi, asortiman proizvoda, druge informacije vezane za veb lokaciju kao i sve ostale sadržaje bez prethodnog obaveštenja, podložno javnom objavljivanju na veb lokaciji. Korisnici su dužni da pregledaju njegov sadržaj pre svake posete veb lokaciji.

Intelektualno vlasništvo

Kompanija poseduje sav sadržaj objavljen na veb stranici. Ovi sadržaji mogu se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pismene saglasnosti Kompanije. Ako se sadržaj koristi u privatne i nekomercijalne svrhe, moraju se preneti sve izjave o odricanju odgovornosti i navesti „Izvor: www.kupizlato.com“

Prilikom korišćenja veb stranice, korisnici su dužni da dostave tačne, validne i potpune lične podatke, posebno prilikom popunjavanja obrasca za registraciju. Ukoliko to ne učine, ovlašćuje se Kompanija da odbije takvom korisniku pristup ili korišćenje svih ili dela usluga ili proizvoda koje Kompanija nudi.

Ograničenje od odgovornosti

Kompanija se odriče svake odgovornosti za tačnost i / ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na veb lokaciji. Kompanija zadržava pravo da napravi greške u opisu i slici kompleta proizvoda prema podacima proizvođača. Sav sadržaj na veb lokaciji postavljen je tako da kupcu olakša izbor prilikom kupovine. Ne snosimo odgovornost za nenamerne greške.

Kompanija sve materijale i fotografije postavlja na veb stranicu kako bi Korisniku olakšala izbor prilikom kupovine. Kompanija ne garantuje da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Ne snosimo odgovornost za moguće nenamerne greške u opisu proizvoda. Razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda i proizvoda opisanog na ovom sajtu su moguće ako proizvođač promeni bilo koju od karakteristika ili sadržaja proizvoda. Svi opisi se redovno i detaljno proveravaju.

Objavljeni podaci o otkupnim i prodajnim cenama plemenitih metala su informativne prirode i stoga ne predstavljaju ponudu ili poziv za podnošenje ponuda pod objavljenim uslovima. Jedina važeća cena je ona iz zvanične ponude izdate na zahtev Kupca.
Kompanija nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašćeni korisnik može postaviti na veb lokaciju.

Prodavac se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja može nastati na bilo koji način ili je na bilo koji način povezana sa upotrebom veb lokacije i za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa korišćenjem ili zloupotrebom sadržaja Internet stranice.

Kompanija ne preuzima odgovornost za sadržaj, dostupnost, rad, zakonitost i verodostojnost sadržaja na veb stranici. Takođe, Kompanija ne preuzima odgovornost za moguću štetu koja može nastati usled nemogućnosti pristupa veb lokaciji.
U slučaju da partnerska kompanija ima problema i Kompanija nije u mogućnosti da se poveže ili kontaktira sa partnerom, Kompanija ne preuzima odgovornost za moguću štetu.

Načini plaćanja

Virmanski
Kupac vrši uplatu putem bankovnog transfera prema sledećim uputstvima:

Primalac: Golden Masters
Bankovni računi:
1.
2.
3.

Plaćanje pouzećem prilikom preuzimanja proizvoda od dobavljača (dostupno samo za neke proizvode)

Plaćanje pouzećem vam omogućava da izmirite narudžbine tokom isporuke na navedenu adresu, ili samo kada vidite proizvod ispred sebe. Plaćanje pouzećem nije moguće pri ličnom preuzimanju robe u našem skladištu. Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču po isporuci na navedenu adresu. U slučaju da primalac nije u stanju da primi pošiljku na definisanoj adresi za isporuku u vreme isporuke, kurir ostavlja obaveštenje o dolasku pošiljke.

Instant plaćanje

Predaja

Kompanija je dužna da isporuči Proizvod Kupcu što je pre moguće u zavisnosti od dostupnosti Proizvoda, a najduže u zakonskom roku od 45 dana od datuma registracije uplate Kupca na račun Kompanije. U hitnim slučajevima, poput isključenja topionice, prirodnih katastrofa ili drugih vanrednih situacija, Kompanija će obavestiti Kupca o produženom roku isporuke, a Kupac može raskinuti ugovor uz kaznu od 15% od ukupnog iznosa narudžbine. Kompanija je ispunila obavezu da preda Proizvod kupcu kada mu se proizvod isporuči, lično ili preko posrednika ili predajom dokumenta kojim se proizvod može preuzeti. Umesto Kupca, Proizvod može preuzeti osoba koju je Kupac ovlastio na osnovu posebnog punomoćja overenog kod javnog beležnika ili na osnovu drugih dokumenata koje je Društvo navelo.

Kompanija se obavezuje da će isporučiti Proizvod kupcu u dobrom stanju. Prilikom predaje Proizvoda u poslovnici Kompanije, Kupac je dužan da izvrši pregled Proizvoda i odmah obavesti Kompaniju o svim nedostacima.

U slučaju isporuke Proizvoda na adresu koju je Kupac izabrao, Kupac je dužan da u roku od 24 sata od isporuke obavesti Kompaniju o svakom nedostatku Proizvoda i dostavi Proizvod o svom trošku Kompaniji na adresu sedišta, kako bi Kompanija proverila Proizvod.

Za Proizvode koji su uklonjeni iz originalnog pakovanja i za koje Kupac nema račun, reklamacija se neće razmatrati. Kompanija nije u obavezi da isporuči Proizvod ako Kupac nije u celosti platio cenu Proizvoda ili ne plaća cenu u isto vreme ili nije spreman da to učini istovremeno sa isporukom Proizvoda . Ako Kupac, bez opravdanog razloga, odbije da preuzme Proizvod čija je isporuka omogućena na dogovoreni način i blagovremeno, Kompanija može poslati Proizvod na adresu Kupca ako je cena plaćena unapred i ako Kupac prima pošiljku i u tom slučaju Kupac je dužan da plati vanredne troškove isporuke na svoju adresu, pod uslovom da je preuzimanje ugovoreno u kancelariji preduzeća ili na neki drugi način koji je izuzet od plaćanja. Ako je Kupac uplatio 100% avansa i Proizvod se vraća Kompaniji jer nije isporučen Kupcu, Kompanija ima pravo zadržati do 15% cene Proizvoda iz prihvaćene ponude za štetu i pozvati Kupca da navede lokaciju ili broj računa, odnosno način na koji će se refundirati iznos u iznosu od 85% cene navedene u ponudi. Ako Kupac u roku od 30 dana od prijema obaveštenja i upita o slanju broja bankovnog računa ne objavi vreme i način povrata novca, smatra se da je odustao od povrata novca.

Dostava i proces dostave

Isporuku vrši Prodavac (preko svojih zaposlenih) ili angažovanjem ugledne dostavne (kurirske) službe. Dostava se može izvršiti i preko transportnih kompanija koje pružaju transportne usluge.

Proizvodi će biti upakovani na takav način da se ne mogu oštetiti uobičajenim rukovanjem tokom transporta. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan proveriti ima li oštećenja i odmah to prijaviti radniku koji je isporučio robu, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva spoljašnja oštećenja. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe potpiše otpremnicu ili dostavnicu, a dostavna služba to uzima kao potvrdu preuzimanja.

Po isporuci, uz kupljeni proizvod, Kupac prima sva dokumenta koja prate proizvod (korisnički priručnik, garantni list), račun i potvrdu o prijemu pošiljke, koju je dužan potpisati. Smatra se da je potpisom na potvrdi o prijemu pošiljke preuzeo proizvod bez vidljivih spoljašnjih oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka isporuke. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe potpiše otpremnicu ili dostavnicu, a dostavna služba to uzima kao potvrdu preuzimanja.

Cene dostave su prikazane na veb stranici www.kupizlato.com i uključuju pripadajući PDV.

Status porudžbine
Prilikom obrade pošiljke, Kupac putem e -mail adrese prima obaveštenje o statusu svoje pošiljke.

Povrat
Pre zaključenja Ugovora, Korisnik ima priliku da pregleda Uslove korišćenja veb lokacije koji se mogu pronaći na veb lokaciji i koji se šalju na e-adresu Korisnika prilikom naručivanja Proizvoda (obaveštenje prema članu 57, stav 1 Zakona o zaštiti potrošača, novine, br. 41/2014, obaveštenje o pravu korisnika da jednostrano raskine Ugovor sa obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz člana 61. stav 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača ).

U skladu sa članom 77. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od isporuke Proizvoda Kupcu bez navođenja razloga, samo za robu koja nije povezana sa promenama cena na finansijskim tržištima.

Korisnik nema pravo jednostrano raskinuti Ugovor ako mu je usluga u potpunosti isporučena, a ispunjenje je počelo uz njegovu izričitu prethodnu saglasnost i uz potvrdu Korisnika da je svestan činjenice da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora Ugovor ako je usluga u potpunosti izvršena.

U skladu sa članom 77. stav 5. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik je odgovoran za bilo kakvo oštećenje robe nastalo rukovanjem robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti robe.

Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakovanju, deklaraciji, sertifikatima, pratećem sadržaju i računu. Kompanija određuje uslove refundacije – procenat smanjenja iznosa povrata kupcu zbog oštećenja Proizvoda.

Kupac snosi troškove vraćanja robe.

U slučajevima kada se proizvod isporučen Kupcu razlikuje od onog koji je kupio, on ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ako to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu pogrešno isporučenog proizvoda.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Shodno odredbama člana 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), Kupac nema pravo jednostrano raskinuti ugovor o prodaji Proizvoda, pod uslovom da je Prodavac uredno ispunio svoju obavezu, jer cena kupljenih proizvoda zavisi od promena na finansijskom tržištu, koje su van uticaja Kompanije i koje mogu nastati tokom trajanja prava potrošača da jednostrano raskine ugovor.

Reklamacija
Ako pri prvoj upotrebi ustanovite da je proizvod koji ste dobili oštećen, neispravan ili ako ste nezadovoljni njime, kontaktirajte nas i sledite dole navedene korake.

  • Pošaljite nam podatke sa brojem narudžbine, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom žalbe putem e-pošte na info@kupizlato.com, broj telefona 011 1231233, ili putem pošte, na adresu: Golden Masters, Lomina 5, 11000 Beograd
    Poslaćemo vam potvrdu o prijemu reklamacije i na osnovu Vašeg opisa o tome da li se proizvod može zameniti novim ili je moguće povrat novca za proizvod.
  • U slučajevima kada se proizvod može zameniti novim i kada se novac može vratiti za proizvod, šaljemo službu dostave na Vašu adresu, koja preuzima reklamirani proizvod i vraća ga u naše skladište.
  • Kada proizvod stigne u skladište, poslaćemo vam obaveštenje o refundaciji / pošiljci. Povraćaj / zamena za novi proizvod će se izvršiti u roku od 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom, kontaktirajte nas putem telefona na broj 011 123 1233 ili putem elektronske pošte na adresu info@kupizlato.com
  • Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva oštećenja su vidljiva prilikom preuzimanja pošiljke, u tom slučaju nemojte preuzimati pošiljku. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo što pre proverili stanje pošiljke i poslali novu.

Kompanija žalbe shvata vrlo ozbiljno, pa budite uvereni da ćemo preduzeti sve mere da rešimo moguće probleme što je pre moguće.