Čuvanjem artikala u Kompaniji, Korisnik je saglasan sa ovim Uslovima i odredbama skladištenja plemenitih metala.

Opšte informacije

Golden Masters (u daljenjem tekstu Kompanija), Lomina 5, 11000 Beograd,  pruža uslugu skladištenja plemenitih metala.

Korisnik je osoba koja koristi uslugu kompanije za skladištenje dragocenih metala

Sladištenje plemenitih metala je usluga koju Kompanija pruža Korisniku, direktno ili preko Pružatelja sefa, pri čemu Korisnik ovlašćuje Kompaniju da koristi uskladištene stvari, transportuje do i od Pružatelja sefa i od njega druge radnje u vezi sa sigurnim skladištenjem Skladišta.

Pružatelj sefa se smatra banka, preduzeće ili druga ustanova u kojoj Društvo koristi uslugu iznajmljivanja sefova za skladištenje predmeta.

Zlato u polugama i / ili kovanicama, srebro u polugama i / ili kovanicama, platine i paladijumske poluge i kovanice smatraju se uskladištenim.

Lokacija skladištenja predmeta

Plemeniti metali se čuvaju u sefovima Kompanije na nepoznatim lokacijama iz bezbednosnih razloga.

Kompanija će preduzeti sve potrebne radnje da zaštiti imovinu korisnika koja se čuva u sefu. Kompanija će takođe preduzeti sve provere kako bi osigurala da pružatelj sefa ima dobru reputaciju i da preduzima sve radnje kako bi osigurala bezbednost prostora u sefu prema industrijskim standardima. Preduzeće može biti ograničeno uslovima i odredbama pružatelja sefa. Kompanija nije odgovorna za uskladištene stvari u slučaju provale ili pljačke na lokaciji pružatelja sefa.

Skladištenje predmeta

Prilikom skladištenja predmeta u Kompaniji, Korisnik će dobiti Zapisnik o prijemu plemenitih metala na čuvanje, koji sadrži naziv uskladištenih predmeta, vrstu plemenitog metala, njihovu težinu, naziv topionice i potpis ovlašćenog predstavnika Kompanija koja je primila robu.

Nije moguće skladištiti stavke koje ne odgovaraju opisu skladišnog prostora vidljivog u opštim informacijama ovih odredbi i uslova.

Skladištene stavke moraju biti u vlasništvu korisnika.

Podizanje uskladištenih predmeta

Kada Korisnik odluči preuzeti stvari uskladištene u sefu, predaju se predmeti istih specifikacija koji su prethodno uskladišteni prema Zapisniku o prijemu stvari.

Primopredaja uskladištenih plemenitih metala vrši se sa prethodno dogovorenim datumom, koji bi iz bezbednosnih razloga i transporta trebalo da se dogovori najmanje 24 sata unapred.

Ukoliko se korisnik odluči da uskladištene predmete isporuči na svoju kućnu adresu, dužan je platiti troškove dostave. Nakon prijema uplate, Kompanija će isporučiti robu u najkraćem mogućem roku.

Kompanija zadržava pravo da odloži primopredaju uskladištenih stvari ako nije u mogućnosti da obezbedi siguran transport do dogovorene lokacije primopredaje ili ako je primopredaja ugrožena iz tehničkih razloga (nestanak struje, kvar alarmnog sistema, kvar video nadzora itd.) .

Korisnik se slaže da se Kompanija ne može smatrati odgovornom za sigurnost i pristup uskladištenim plemenitim metalima u slučaju rata, prirodne katastrofe, organizovane pljačke, privremene nemogućnosti pristupa sefu, pada sistema ili bilo kog drugog događaja koji je van direktne kontrole Kompanije.

Kompanija će predati uskladištene predmete isključivo Korisniku ili punomoćniku.

U slučaju smrti Korisnika, Kompanija će predati uskladištene stvari nasledniku na osnovu odluke o ostavinskoj raspravi.

Otkup uskladištenih predmeta

Korisnik može dati pisana uputstva putem preporučene e-pošte Kompaniji o kupovini svih ili pojedinačnih skladišnih prostora. U tom slučaju, Kompanija će Korisniku poslati predlog za Potvrdu o kupovini sa navedenim cenama. Predlog kupoprodajnog sertifikata ima kratak rok važenja zbog povezanosti cene sa spot cenama plemenitih metala.

Kompanija vrši uplatu isključivo na bankovni račun Korisnika. Da bi utvrdio stvarnog vlasnika računa, Korisnik je dužan da dostavi kopiju potvrde o vlasništvu nad bankovnim računom (npr. Izvod iz banke, kopiju kartice računa). Na sertifikatu moraju biti vidljivi ime i prezime vlasnika, IBAN i naziv banke.

Naknade za skladištenje predmeta

Naknada za usluge skladištenja plemenitih metala može se naći na veb stranici Kompanije https://www.kupizlato.com/najam-sefa/.

Vrednost uskladištenih predmeta izračunava se prema spot ceni plemenitih metala na dan izdavanja računa.

Račun za skladištenje se izdaje za predstojeći obračunski period od 6 meseci. Vrednost uskladištenih predmeta izračunava se prema spot ceni plemenitih metala na dan izdavanja računa.

Faktura za skladištenje se izdaje za predstojeći obračunski period od 6 meseci. skladištenje predmeta.

Obračunski period počinje od prvog skladištenja predmeta u Kompaniji, a u slučaju dodatnih zahteva za skladištenje, obračun vrednosti svih uskladištenih stavki se sabira i izračunava u sledećem obračunskom periodu.

Kompanija zadržava pravo da promeni cenu skladištenja stvari u sefu i obavestiće Korisnika o većim promenama.

Trajanje skladištenja

Korisnik se slaže da se usluga skladištenja stvari u sefu vrši na neodređeno vreme.

Dan početka korišćenja usluge skladištenja predmeta počinje od dana prijema robe u sef.

Preuzimanjem svih uskladištenih stavki, korisnik automatski prekida uslugu skladištenja artikala u Kompaniji.

Kompanija zadržava pravo da bez obrazloženja prekine pružanje usluga skladištenja korisniku. Obaveštenje o prestanku usluge korisnik će dobiti putem preporučene e-pošte. Korisnik se može dogovoriti da preuzme uskladištene stavke u roku od 90 dana od datuma prijema e -pošte. Ukoliko Korisnik ne preuzme robu u navedenom periodu, a nije naveo opravdan razlog za smetnju, Kompanija zadržava pravo da naplati penale u iznosu od 0,2%.

Pravila o privatnosti

Kompanija odgovorno tvrdi da će prikupljene lične podatke Korisnika koristiti samo u meri u kojoj je to potrebno za ispunjenje njegove obaveze ili za šta postoji pravni interes i za šta ima saglasnost Korisnika u svrhu informisanja, korisničke podrške i marketing. Kompanija se obavezuje da će štititi lične podatke Korisnika u skladu sa Zakonom o primeni Opšte uredbe o zaštiti podataka.